Recirculatie

De afzuigkap voert, in recirculatie-modus, de afgezogen kookdampen, na zuivering van de kooklucht, weer terug in de ruimte. In een afzuigkap met recirculatie zit niet alleen een vetfilter maar ook een koolstoffilter. Het koolstoffilter zorgt er voor dat de voedselgeuren verdwijnen. Het filter moet dan ook regelmatig worden vervangen.

Actief koolfilters

Dankzij de multi-laag technologie verhoogt het Long life filter de filtercapaciteit nog meer. D.m.v. een voorfiltratie aan het begin van de dubbele laag worden de grootste vet- en vuildelen opgevangen. De tweede filtratie, met een verhoogde concentratie aan actieve-kool deeltjes, garandeert een optimale reiniging van de lucht.
Het filter kan elke 2-3 maanden in de vaatwasmachine worden gewassen, op deze wijze behaalt u een maximale stand tijd van 2jaar. Laat het filter op kamertemperatuur en in verticale stand drogen, zodat het water er vanzelf uitdruipt. Vervolgens nadrogen en reactiveren door het filter een half uur in de oven te leggen op 60 tot 80° C.

Standaard actief koolfilter:
Koolfilter met een levensduur van ongeveer 3-4 maand bevat kool granulaat en vangt circa 60% van geuren.

High Performance actief koolfilter:
Vangt meer geur en wordt gemaakt door polyurethaan en kool, het kan niet in de vaatwasser worden gewassen,
heeft een levensduur tijd van circa 5-6 maand, maar het vangt meer dan 80% van geuren.

Long Lasting (Longlife) actief koolfilter:
langste levensduur, de koolfilter wordt gemaakt door polyurethaan in combinatie koolstof.
De levensduur is ongeveer 2 jaar, het kan regelmatig in de vaatwasser worden gewassen, het vangt circa 60% van de geuren.

Koolstoffilter CFC0162221.JPG

F004332.JPG

Gebruik en onderhoud van een afzuigkap in recirculatie

1) Schakel de afzuigkap tenminste een minuut voor u begint met koken in, om alvast een luchtstroom te creëren die de kookdamp naar het afzuigoppervlak afvoert.
2) Experimenteer met de diverse snelheden, lagere snelheden zijn bij toepassing van Domaplasma Luchtzuivering of (Long life) actief koolfilters wenselijk. Hoe lager de snelheid, des te beter de luchtzuivering of filtering, dit door de langere verblijfstijd in het filter.
3) De kookdamp die verzadigd is met geuren, verblijft bij lagere snelheden langer in de ontgeuringstechniek alvorens uit te blazen. Hierdoor wordt een hogere ontgeuring efficiency behaald.
4) Na het koken de kap ALTIJD op de naloopventilatie zetten (in een lagere stand). De naloop gaat bij de meeste nieuwere typen afzuigkappen vanzelf uit, zo niet dan ca. 20-30 min. laten nalopen en daarna de kap uitzetten. Langer hoeft niet. In combinatie met een eventueel aanwezige mechanische ventilatie, die er 24 uur per dag voor zorgt dat vocht en resterende luchtjes worden afgevoerd, behaalt u het hoogste rendement.

Onderhoud van de vet- en (long life) actief-koolfilters

1) Was de metalen vetfilters tenminste elke maand met de hand of in de vaatwasmachine
2) Vervang eventueel gemonteerde synthetische doek-vetfilters elke twee maanden
3) Goed onderhoud van de vet- en actief koolfilters garandeert een efficiënt gebruik van de afzuigkap

OPGELET: het vet en de olie dat op de filters achterblijft is ontvlambaar: voer het onderhoud daarom regelmatig uit!
Vervang de standaard uitvoering actief-koolfilters elke 3 à 4 maanden.
Long life actief-koolfilters, mits steeds conform de voorschriften gereinigd wordt, minimaal elke 2 à 3 jaar¹ vervangen.

¹ Het tijdsinterval geldt in het geval u de afzuigkap op een normale maniers gebruikt, d.w.z. circa 1 a 2 uur per dag.

*Klik hier voor controle bij ontvangst/De eerste keer reinigen

Afzuigkap i.c.m. Domaplasma

Veel van de afzuigkappen en wasemschouwen zijn uit te voeren met een ingebouwde, vrijwel onderhoudvrije en krachtige powered by Domaplasma® katalysator / Plasmafilter, die door Domaplasma is ontwikkeld, geproduceerd en op de Europese markt wordt gebracht. De door Domaplasma BV ontwikkelde Domaplasma luchtzuivering technologie is door het meest vooraanstaande Europese keuringsinstituut VDE volgens de zwaarste DIN-normen zeer langdurig en intensief gekeurd en in speciale volledig afgesloten ruimtes tot het uiterste beproefd. Het officiële resultaat: de Domaplasma Luchtzuivering apparatuur is elektrisch veilig en qua werking adequaat en volledig vrij van welke schadelijke emissie dan ook bevonden en daarmee de eerste en enige plasmafilter door de het vooraanstaande keuringsinstituut VDE op basis van alle relevante DIN-EN Normen gecertificeerd (VDE Certificaat nr. 40046744).

IQ500_vrij_1024x768 (1).jpg

Het Domaplasma luchtzuiveringsproces

FASE 1: 
In een unieke combinatie van een hyabsorb vlamwerend fijnfilter met vlamvaste vetfilters worden de kookdampenen de afgezogen lucht ontdaan van vaste delen, vetten, olieën en overige verontreinigingen;
FASE 2:
In het hoogspanningsveld binnen in de Domaplasma-katalysator ontstaat een reactie- en oxidatieproces waardoor de geuren uiteenvallen en de verontreinigingen worden vernietigd;
FASE 3: 
In de katalysator worden eventuele nog resterende geurmoleculen opgevangen en daar tot verdere oxidatie en definitieve zuivering gedwongen;
FASE 4: 
Het Domaplasma-proces zorgt ervoor dat uiteindelijk als eindproduct in hoge mate gereinigde en vrijwel geurvrije 'ademlucht' overblijft

Beat (2).jpg

Logo_Domaplasma_Pb_Petrol-12-2016-640pix.jpg

Voordelen van afzuigkappen in combinatie met Domaplasma luchtzuivering

Aan de aanschaf van een recirculatie afzuigkap in combinatie met Domaplasma luchtzuivering zitten zeker een aaantal voordelen. De belangrijkste punten worden hier onder benoemd

 • Houdt uw steeds kostbaarder wordende warmte in huis!
 • Realiseerbare energiebesparing van tenminste CA. 100 euro per jaar
 • Bespaart punten in de, voor een (ver)bouwvergunning, te berekenen energieprestatie (epc)
 • Ontgeuringsrendement > 90%
 • Lange levensduur van gemiddeld 3-6 jaar, of langer bij goede kwaliteit en onderhoud!
 • De Domaplasma unit is demonteerbaar en geschikt voor een desgewenste prijstechnisch interessante revisie
 • Zeer geschikt om afzuigkappen, waar ook maar gewenst, vrij te kunnen ophangen C.Q. te plaatsen


Bent u na het lezen van het Domaplasma luchtzuivering principe geïnteresseerd in de bijbehorende producten?

Klik hier voor het actuele Domaplasma assortiment:

Tips voor het behalen van een maximaal ontgeuring rendement

 • Voorkom rookontwikkeling, ‘Blauwe’ rook is afkomstig van het bakproces. Deze rook ontstaat door verbrande olie en/of vetdeeltjes, veelal veroorzaakt door (te) heet bakolie/-vet of het aanschroeien van het vlees. Als deze producten te heet worden, of er te veel/te lang wordt doorgebakken, ontstaat er blauwe rook c.q. roetdeeltjes. Deze rook- en roetdeeltjes zijn dermate klein dat ze door alle filters en systemen heen vliegen. De vorming van blauwe rook is met name afhankelijk van het bakproces: koken met gas is heter en vertoont dit fenomeen sneller dan bijvoorbeeld koken op inductie. Welk type recirculatiekap u ook kiest, goedkoop of duur, het fenomeen rookontwikkeling, zoals hierboven omschreven, blijft bestaan. Circuleren betekent niet anders dan lucht aanzuigen en vervolgens uitblazen in dezelfde ruimte. De oplossing dient gezocht te worden in het niet laten verbranden van de bovengenoemde producten en indien aanwezig, in aanvullend mechanisch (balans)ventileren waardoor eventuele rook- en roetdeeltjes 24/7 worden afgevoerd.
 • Luchtjes blijven langer hangen, Voor het behalen van een maximaal ontgeuring rendement is het noodzakelijk dat alle bak- en kookdamp in de kap komt en een goede afzuiging niet verstoord wordt door andere (turbulente) luchtstromingen onder de kap; naar onze veeljarige ervaring wordt turbulentie vaak veroorzaakt door uitstromende circulatielucht vanuit de uitblaasopeningen van de afzuigkap die gericht zijn op dichtbij zijnde kasten, deuren of wanden of wellicht door een openstaand venster.
 • Als de kookdamp niet of slechts gedeeltelijk in de afzuigkap komt, kan de daaraan gekoppelde luchtzuiveringstechnologie niet bijdragen aan het behalen van een hoog ontgeuringsrendement. Kookluchtjes blijven deels hangen in de keuken of aangrenzende ruimtes tot ze de kap weer bereiken en/of evt. via (mechanische) ventilatie uiteindelijk worden weg geventileerd. Als de kookdamp ook op een lagere of gemiddelde stand de kap bereikt, zet de kap dan vooral niet op een hogere stand. Hier geldt: hoe langer de kookdamp in de luchtzuiveringstechnologie verblijft, des te beter is de ontgeuring. Als de vetfilters i.c.m. meegeleverde Hyabsorb fijnfilters niet of nauwelijks worden gewassen, zal de Domaplasma luchtzuiveringstechnologie versneld vervuilen en haar werking op de lange duur steeds meer verliezen. Het vervangen/omruilen van de Domaplasma luchtzuiveringskatalysator is dan de enige oplossing. De vervangingskosten daarvoor zijn in totaal ca. €390 inclusief BTW (prijsniveau oktober 2022).
 • Als blijkt dat een afzuigkap in combinatie met Domaplasma luchtzuivering er door u geruime tijd meer wordt gebakken en dus relatief minder wordt gekookt met voldoende vochtontwikkeling, is het verstandig om een aantal malen gedurende het koken, of direct er na, een pannetje water mee te laten koken. Hierdoor kan het systeem zichzelf intern weer ‘opschonen’. Hierbij geldt ook dat hoe hoger de luchtvochtigheid is tijdens het koken, des te hoger de reinigende en ontgeurende werking.
 • Na het koken de kap ALTIJD op de naloopventilatie zetten (in een lagere stand). De naloop gaat bij de meeste nieuwere typen afzuigkappen vanzelf uit, zo niet dan ca. 20 min. laten nalopen en daarna de kap uitzetten. Langer hoeft niet. In combinatie met een eventueel aanwezige mechanische ventilatie, die er 24 uur per dag voor zorgt dat vocht en resterende luchtjes worden afgevoerd, behaalt u het hoogste rendement.
 • Als de kap in combinatie met Domaplasma voorafgaand aan de volgende kookbeurt weer wordt aangezet kan het zijn dat u in eerste instantie wat restluchtjes waarneemt; zodra u weer gaat koken en het Domaplasma zuiveringsproces weer op gang komt, verdwijnen deze vanzelf weer.